EMBA教育中心
东南大学EMBA中心恭祝大家新年快乐!
发布时间: 2013-12-30   浏览次数: 1030

        2013年即将离去,我们将迎来崭新的2014年。东南大学EMBA中心感谢各位老师和学员对我们工作的关心和支持。祝大家新年快乐,身体健康,万事如意!

                                                                                                                           东南大学EMBA中心

                                                                                                                               二〇一三年岁末